Witamy na stronie internetowej Wioski Hobbitów w Sierakowie Sławieńskim
Wyjazd do Demmin

                            Wyjazd do Demmin

                    W ramach szkolenia ?Kreowanie lokalnych produktów turystycznych? odbył się wyjazd szkoleniowy do wioski tematycznej Demmin w Niemczech. Celem wyjazdu było poznanie i skonfrontowanie wiedzy ze szkoleń z odmienną ofertą bazującą na potencjale wsi i jej mieszkańców. 
Stowarzyszenie Hobbiton kończy realizację projektu ?Najlepiej integruje wspólne planowanie przyszłości? nr umowy UDA ?POKL 07.03.00-32-115/10-00. Konkurs nr 1/7.3/08 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
                 Wioska tematyczna ?Hansevirtel? w Demmin jest doskonałym przykładem na wykorzystanie potencjału wiejskiego i rzemiosł tradycyjnych. Uczestnicy szkolenia zapoznali się zasadami funkcjonowania wioski, zasadami obsługi turystów oraz zakresu prezentowanych ofert turystycznych.
                                                                                                                                                                      Prezes Stowarzyszenia Hobbiton
                                                                                                                                                                           mgr Mieczysława Juszczyk

Webmaster: Marcin Sadowski